Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

(Τον ουν Δανιήλ µίµησαι, τους σατράπας µή φοβηθείς και ανθρωπίνω δόγµατι µή υποταγείς)

24 Ιανουαρίου 2014

(Τον ουν Δανιήλ µίµησαι, τους σατράπας µή φοβηθείς και ανθρωπίνω δόγµατι µή υποταγείς)

daniel_lei

Πασίγνωστο είναι το περιστατικό που περιγράφει η Αγία Γραφή, της ρίψεως του Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων και πως αυτός διαφυλάχθηκε µέσα εκεί σώος και αβλαβής από τα αιµοβόρα στόµατά τους.

Ίσως όµως δεν είναι γνωστές οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες ο Δανιήλ ρίχθηκε στο λάκκο, και η αιτία για την οποία καταδικάσθηκε στην εσχάτη αυτή ποινή. Η Παλαιά Διαθήκη, που παραδίδει το ιστορικό αυτό γεγονός, δίνει καποιες εκπληκτικές λεπτοµέρειες, πολύ χρήσιµες και για τις περιστάσεις που αντιµετωπίζoυµε οι σύγχρονοι Χριστιανοί (βλ. Δαν., κεφ. ϛ´).Όταν στα µέσα περίπου του 6ου π.Χ. αιώνα ο Δαρείος κατέλυσε το πανίσχυρο βαβυλωνιακό καθεστώς και ίδρυσε την ακόµα ισχυρότερη µηδοπερσική αυτοκρατορία, ένα απέραντο κράτος που εκτεινόταν από την Μικρά Ασία µέχρι τον Ινδό ποταµό και µέχρι την Αίγυπτo, προκειµένου να διευκολύνεται στην διακυβέρνηση αυτού του αχανούς κράτους διόρισε εκατόν είκοσι σατράπες (ανωτάτους δηλαδή πολιτικούς άρχοντες των επιµέρους επαρχιών) και πάνω από αυτούς τρεις διοικητές, στους οποίους εκείνοι έπρεπε να λογοδοτουν, όπως εξ άλλου και να παίρνουν απ᾽ αυτούς εντολές. Ένας από τους τρεις, και πάνω από τους άλλoυς δύο («υπέρ αυτούς» [στιχ. 3], µάς πληροφορει το ιερό κείµενο), ήταν ο Δανιήλ. Τέτοια ικανότητα κυβερνητική διέθετε ο αιχµάλωτος αυτός θεοσεβής Ιουδαίος, που ο βασιλιάς τον είχε καταστήσει θα λέγαµε – πρωθυπουργό του.

Έλα όµως που αυτό δεν µπορούσαν να το σηκώσουν οι άλλοι εκατόν είκοσι δύο … Ένας Ιουδαίος πάνω από όλους τους; Δεν είναι δυνατόν! Πρέπει πάση θυσία να φύγει απ᾽ τη μέση το υποκείμενο αυτό.

–Και τι θα κάνουμε; αναρωτιόνταν. Δεν µπορούµε να του βρούµε τίποτε να τον κατηγορήσουµε στον βασιλιά. Είναι ανεπίληπτος σε όλα του.

Τελικά βρήκαν οι πανούργοι. Η πλεκτάνη που θα του έστηναν θα είχε σχέση µέ την θρησκεία του.

Πήγαν στον βασιλιά και του είπαν:

–Βασιλιά, βγάλε ένα διάταγµα σύµφωνα µέ το οποίο στο επόµενο διάστηµα των τριάντα ηµερών κανείς από τους υπηκόους σου δεν θα επιτρέπεται να ζητήσει οτιδήποτε είτε από άνθρωπο είτε από θεό, παρά µόνο από σένα. (Με άλλα λόγια του έλεγαν ότι εσύ είσαι θεός και άρα ικανός να πραγµατοποιείς όλες τις επιθυµίες των ανθρώπων• όλοι λοιπόν θα αναφέρoνται σε σένα και µόνο σε σένα). Κι όποιος παραβεί τον νόµο αυτό, την ίδια εκείνη στιγµή να ρίχνεται στον λάκκο των λεόντων

Koλακευτηκε ο ανόητος βασιλιάς, το ᾽βγαλε το διάταγµα.

Ο Δανιήλ κατάλαβε. Γι᾽ αυτόν το είχαν κάνει, γιατί ήξεραν ότι τρεις φορές την ηµέρα αυτός προσευχόταν στον Θεό του, τον αληθινό Θεό.

Και να τι έκανε η ανδρεία εκείνη ψυχή.

Πήγε στο σπίτι του, ανέβηκε στο υπερώο να τον βλέπουν όλοι, άνοιξε και τα παράθυρα δυτικά, προς την Ιερουσαλήµ, γονάτισε και, ως συνήθως, άρχισε να προσεύχεται, ευχαριστώντας και δοξολογώντας τον άγιο Θεό.

«Ου κρύβδην τας ευχάς εποιείτο αλλά προφανώς, και πάντων ορώντων,ου φιλοτιµούμενος, αλλά της δυσσεβείας του νόµου καταφρονών», παρατηρεί ο ερµηνευτής Θεοδώρητος. Προσευχόταν δηλαδή φανερά µπροστά στα µάτια όλων όχι από µαταιοδοξία και επίδειξη, αλλά για να δείξει την τέλεια περιφρόνησή του στον νόµο αυτόν τον δυσσεβή.

Αυτός ήταν ο Δανιήλ! Ανυπότακτος!

Οι άλλοι, οι πανούργοι, παραµόνευαν από κάτω. «Να ᾽τος», είπαν. «Τον πιάσαµε». Πήγαν και τον κατέδωσαν στον βασιλιά. Και κείνος έδωσε την εντολή να τον ρίξουν στα λιοντάρια.

Είναι γνωστό το τι ακολούθησε• πως δηλαδή τα πεινασµένα θηρία στεκονταν µπροστά του σαν άκακα πρόβατα … Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να άφηνε τον πιστό δούλο Του, που µάλιστα µε τέτοιο τρόπο έδειξε την πίστη και υπακοή του σ᾽ Αυτόν και την ανυποληψία του στους αντιθέους νόµους των ανθρώπων …

Ας έρθουµε τώρα σε µάς. Τότε όλοι έπρεπε να προσκυνήσουν τον κοσµοκράτορα βοσιλιά και να αναφέρονται µόνο σ᾽ εκείνον. Τώρα οργανώνεται έτσι το σύστηµα της παγκόσµιας διακυβερνήσεως, που θα πρέπει όλοι να υποκύψουν αναγκαστικά και να αναφέρονται αποκλειστικά και µόνο στο σύστηµα αυτό, και αργότερα στο κράτος του αντιχρίστου. Τι άλλο είναι η διασάλευση της οικονοµικής ισορροπίας της Ευρώπης που άρχισε από την πατρίδα µας και επεκτείνεται βαθµιαία στον πλανήτη ολόκληρο, παρά επιχείρηση εκφοβισµού όλου του κόσµου, προκειµένου να υποταγεί στην παγκόσµια κυβέρνηση που ετοιµάζεται; «Αν δεν συµµορφωθείτε στις επιταγές µας, θα πεθάνετε», µάς λένε. Και το εγχείρηµα αυτό το σατανικό αρχίζει από την ορθόδοξη Ελλάδα, την χώρα την πάντοτε ελεύθερη και απροσκύνητη, που µέ µύριους τρόπους βροντοφώναξε το «όχι» στο διάβα της ιστορίας της.

Λοιπόν, τι θα κάνουµε οι Ορθόδοξοι Έλληνες;

«Παντ᾽ ανοιχτά, παντ᾽ άγρυπνα τα µάτια της ψυχής µας»! Μην υποκύψουµε σε νόµους και διατάγµατα αντίθεα. Ο άγιος Ιππόλυτος Ρώµης, που σχολιάζει το περιστατικό αυτό του Δανιήλ, συµβουλεύει στο τέλος «Τον ουν Δανιήλ µίµησαι, τους σατράπας µή φοβηθείς και ανθρωπίνω δόγµατι µή υποταγείς, ίνα βληθείς εις τον λάκκον των λεόντων υπό του αγγέλου φρουρηθείς»• µιµήσου τον Δανιήλ µέ το να µή φοβάσαι τους σατράπες και να µήν υποτάσσεσαι σε ανθρώπινες διαταγές. Έτσι ώστε, όταν τυχόν ριχτείς στον λάκκο των λεόντων, να προστατευθείς από τον άγγελο του Θεού.Μη φοβηθείς τους σατράπες. Δεν µπορούν να σου κάνουν τίποτε, όταν έχεις υπερασπιστή σου τον Δεσπότη του παντός. Τον παντοκράτορα Κύριο!

του περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»(αρ. τ. 2062, 01.03.2013)

Πηγή: proskynitis.blogspot.gr