Ορθόδοξη πίστη

Αδελφοί, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας…

22 Φεβρουαρίου 2014

Αδελφοί, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας…

monaxoi_5433Ο Αββάς Ισίδωρος ο Πρεσβύτερος μιας σκήτης στην Αίγυπτο είχε τόση ανεξικακία, ώστε έπαιρνε κοντά του και διόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγου χάρη συνέβαινε να έχει κανένας από τους Γέροντες υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει, ο Αββάς Ισίδωρος προλάβαινε και του έλεγε:
– Φέρε τον σε μένα, αδελφέ.

Τον κρατούσε στο κελί, και με την καλοσύνη και την υπομονή του τον διόρθωνε και τον έστελνε σωφρονισμένο στον Γέροντα του. Στην Εκκλησία πάλι το πιο προσφιλές του κήρυγμα ήτο το «εάν γαρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών…».

– Αδελφοί, συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας, για να συγχωρεθούν αι αμαρτίαι σας, εφώναζε από τον άμβωνα με όλη την δύναμη της ψυχής του ο Άγιος Γέροντας.

Θεοδώρας Χαμπάκη Ηγουμένης Ι.Μ. Οσίου Θεοδοσίου
Από το Γεροντικόν