Γενικά ΘέματαΟρθόδοξη πίστη

Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποκαλούμε «Πατέρα» οποιονδήποτε Ιερωμένο;

3 Μαρτίου 2014

Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποκαλούμε «Πατέρα» οποιονδήποτε Ιερωμένο;

pateras

«Εάν μύριους παιδαγωγούς έχητε εν Χριστώ, αλλ’ ου πολλούς πατέρες»

Προοίμιον: Γιατί τους τρεις Ιεράρχες Βασίλειο, Γρηγόριο και Χρυσόστομο τους λέμε «Πατέρες της Εκκλησίας»; Τι σημαίνει ο όρος «πατέρες της Εκκλησίας»;

α. Μια πνευματική γέννηση: Η πίστη και ο χριστιανικός τρόπος ζωής δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε η αποκτούμε. Είναι μία γέννηση. Το να εγκαταλείψει κανείς το σκοτάδι της άγνοιας και της πλάνης και να πιστέψει στον Χριστό, σημαίνει ότι ξαναγεννήθηκε σε μια νέα ζωή. Πρόκειται για μια πνευματική γέννηση. Τη γέννηση αυτή την πραγματοποιεί το Άγιον Πνεύμα, ο Θεός, είναι «γέννησις άνωθεν», όπως είπεν ο Χριστός (Ιωαν. γ’ 3).

β. Οι Πατέρες μας στην εν Χριστώ ζωή: Όπως στο έργο της βιολογικής γέννησης, ο Θεός χρησιμοποιεί τους γονείς, έτσι και στο έργο της πνευματικής αναγεννήσεως, ο Θεός χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεός χρησιμοποιεί τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους Επισκόπους και ιερείς. Το Άγιον Πνεύμα αναγεννά τον άνθρωπο. Οι εκκλησιαστικοί ποιμένες καλλιεργούν το φυτό της εν Χριστώ ζωής, με τον λόγο, την προσευχή, τα ιερά μυστήρια, με κόπο και δάκρυα… «Αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών» (Εβρ. ιγ’ 17). Γι’ αυτό και ο Παύλος λέγει στους χριστιανούς: «Εάν μύριους παιδαγωγούς…»!

Επίλογος: Στην ορθόδοξη Εκκλησία, τον οποιοδήποτε ιερωμένο τον αποκαλούμε «Πατέρα»! Το ωραίο αυτό ορθόδοξο έθιμο έχει δύο αναφορές: πρώτα σε μας τους ίδιους, τους ιερωμένους, διότι μας υπενθυμίζει την κλήση να γινόμαστε πνευματικοί πατέρες. Έπειτα και σε σας τους πιστούς, διότι σας υπενθυμίζει να γίνεσθε πνευματικά τέκνα. Όλοι δε, Ιερωμένοι και λαϊκοί έχομε την κλήση να γινόμαστε πνευματικά τέκνα των μεγάλων και αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.

 

Ευθύμιος Στύλιος Μητροπολίτης Αχελώου
agiazoni.gr

 

 

Πηγή: orthodoxianpress.com