Μήνυμα ημέρας

Ο Θεὸς είναι αγάπη·

7 Μαρτίου 2014

Ο Θεὸς είναι αγάπη·

20110926a

Ο Θεὸς είναι αγάπη· όποιος δεν αγαπά, δεν γνώρισε τον Θεό….. (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος)

 

Πηγή: agiazoni.gr