Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Η Λειτουργία του Λόγου – -Ειρηνικά και Αντίφωνα ” Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. “

18 Μαΐου 2014

Η Λειτουργία του Λόγου – -Ειρηνικά και Αντίφωνα ” Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. “

Ό διάκονος:

Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Για την ευκρασία των αέρων, για την καρποφορία της γης και για καλούς καιρούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Αναφερόμαστε σέ «ευκρασία αέρων», ό αέρας πού υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος σέ «ευφορία των καρπών της γης», αυτά πού καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς σέ «καιρούς ειρηνικούς», να μην έχουμε πολέμους. Πρόκειται για παράκληση διευθέτησης βιοτικών αναγκών.

Ό διάκονος: Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Για κείνους πού ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη στεριά, για τούς αρρώστους, για τούς ανήμπορους, για τούς αιχμαλώτους και για τη σωτηρία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.1

Δεόμεθα για αυτούς πού είναι έμπερίστατοι ή ευάλωτοι σέ ατυχήματα, είτε λόγω βιοτικών μεριμνών, είτε λόγω οδοιποριών ή ταξιδιών, είτε λόγω ασθενειών, είτε λόγω αδυναμιών ή αιχμαλωσίας. Ή περιγραφή έχει ρεαλιστικό περιεχόμενο, γιατί αντλείται από την πείρα των δοκιμασιών πού κυριεύουν τον βίο μας και ταλαιπωρούν τον δρόμο μας προς τη Βασιλεία του Θεού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ.

 

Πηγή: apantaortodoxias.blogspot.gr