Μήνυμα ημέρας

Έλεγον οι γέροντες

30 Μαΐου 2014

Έλεγον οι γέροντες

20110814a

Έλεγον οι γέροντες·

παιδεύσατε τα παιδία, αδελφοί, ίνα μη παιδεύσωσιν υμάς αυτά.

Πηγή: agiazoni.gr