Μακάριος….

187

Μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό αλλά… πέντε!

Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης