Ορθόδοξη πίστηΠολυμέσα - Multimedia

Τήν των Πατέρων καλλονήν.. Δοξαστικό είς τον στίχον Ήχος πλ΄του δ΄

17 Ιουλίου 2014

ein_ton_pateron_kallonin

Τήν των Πατέρων καλλονήν.. Δοξαστικό είς τον στίχον Ήχος πλ΄του δ΄

ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΡΑΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΑΘΩ
Ψάλλει Ο Βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ
Με χοράρχη τον Κ. Αγγελίδη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ DVD ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Τήν των Πατέρων καλλονήν..
Δοξαστικό είς τον στίχον
Ήχος πλ΄του δ΄
Κανοναρχεί ο Δ. Νέντας

Πηγή: http://troposchoir.gr/