Μια έκτρωση πού ποτέ δεν έγινε

Τά πρώτα παιδιά πού απέκτησε ή Ευτυχία Αλεξάνδρου ήταν αγόρια, αλλά δεν επέζησαν. Κατόπιν έφερνε στη ζωή μόνο κορίτσια. Το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μια έκτρωση πού ποτέ δεν έγινε.