Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Οι τρεις λόγοι των πειρασμών

27 Αυγούστου 2014

Οι τρεις λόγοι των πειρασμών

3

Αββάς Κασσιανός

Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού και, επιπλέον, ότι καθετί, το οποίο προς στιγμήν μας φαίνεται θλιβερό η δυσάρεστο, μας έχει σταλεί από έναν στοργικό Πατέρα, από έναν σπλαχνικό Γιατρό. Κι αυτό, αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλεια μας.

Έτσι, οι πειρασμοί συμβαίνουν στους ανθρώπους:

α) για να δοκιμαστούν, ώστε να λάμψει η αρετή τους, όπως συνέβη με τους πειρασμούς του Αβραάμ, του Ιώβ και πολλών άλλων δικαίων•

β) για να καθαριστούν από όλα τα στίγματα των αμαρτιών τους η, όπως λέει ο προφήτης Ησαΐας, από όλες τις σκουριές που ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν μέσα στο βάθος της ψυχής των παιδιών του (βλ. Ησ. 1:25), ώστε την ημέρα της Κρίσεως να εμφανιστούν μπροστά Του σαν καθαρό χρυσάφι•

γ) για να “τιμωρηθούν” παιδαγωγικά εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως διαβάζουμε στους Ψαλμούς: «Πολλές είναι οι συμφορές, με τις οποίες μαστιγώνει ο Κύριος τον αμαρτωλό» (Ψαλμ. 31:10).

 

Πηγή: inpantanassis.blogspot.gr