Μήνυμα ημέρας

Δεῦτε χαρμονικῶς, ἀσπασώμεθα πάντες

14 Σεπτεμβρίου 2014

Δεῦτε χαρμονικῶς, ἀσπασώμεθα πάντες

77780011

Δεῦτε χαρμονικῶς, ἀσπασώμεθα πάντες, τὸ σωτήριον ξύλον, ἐν ᾧ ἐξετανύθη, Χριστὸς ἡ ἀπολύτρωσις.

 

 

Πηγή: agiazoni.gr