Μήνυμα ημέρας

Μηδεν είναι μήτε τέχνην

22 Σεπτεμβρίου 2014

Μηδεν είναι μήτε τέχνην

20110211a

Μηδεν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης μήτε μελέτην άνευ τέχνης. (Πρωταγόρας)

 

 

Πηγή: agiazoni.gr