Περί σημειοφόρων – Μεγαλο Γεροντικο

  Έλεγε ο αββάς Δουλάς, ο μαθητής του αββά Βησαρίωνα: Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη υψώματα δίπλα από τη θάλασσα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περί σημειοφόρων – Μεγαλο Γεροντικο.