Ρήματα ζωής

ρήματα Ζωής: Τι μας δίδαξε ο Χριστός και τι πράτουμε εμείς…

12 Φεβρουαρίου 2015

ρήματα Ζωής: Τι μας δίδαξε ο Χριστός και τι πράτουμε εμείς…

1529273

Ο Σωτήρ ημών μας εδίδαξεν «όπως θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω ποιείτε και υμείς ομοίως», και…

 

 

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr