Πολυμέσα - Multimedia

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ. ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ.

14 Φεβρουαρίου 2015

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ. ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ. ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ.

 

Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com