Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Να κάνετε ελεημοσύνες στους γειτόνους ( Γέροντας Αμβρόσιος της Μονής Δαδίου )

27 Φεβρουαρίου 2015

Να κάνετε ελεημοσύνες στους γειτόνους ( Γέροντας Αμβρόσιος της Μονής Δαδίου )

alms 67

Να κάνετε ελεημοσύνες στους γειτόνους και σε όλους πού έχουν ανάγκη. Που είναι ή αγάπη, όταν δεν κάνουμε ελεημοσύνη;

Από αυτά πού παίρνετε να δίνετε και στους φτωχούς, σ’ αυτούς πού δεν έχουν. Όχι να δίνετε από τα περισσεύματα σας ή τις κληρονο μιές. Αυτό δεν έχει καμιά αξία.

Γέροντας Αμβρόσιος της Μονής Δαδίου