Μήπως αλλάζει ο Θεός;

normal_efremkatounakiotis

Γι’ αυτό πολλές φορές, να σας πώ, πατέρες, εφοβήθηκα την κρίση του Θεού.

Είναι σύμφωνος ο Θεός με μένανε η μήπως αλλάζει ο Θεός; Έ

μνήσθην των κριμάτων Σου και εφοβήθην, εμνήσθην των κριμάτων Σου και παρεκλήθην» (Ψαλμ. 118, 12· 52).

Έτσι είναι.

 

 

Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000.