Κάνε τον εαυτό σου Θυσιαστήριο

dd55f-05 Οι άνθρωποι στον κόσμο είναι και επιστήμονες, ούτε το Σαββάτο δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, την Κυριακή, έχουν την υπηρεσία αυτήν την ώρα.

Μπορείς αυτήν την ώρα να κάνεις τον εαυτό σου Θυσιαστήριο λέγοντας την προσευχή.

 

 

Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000.