Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Ετοίμασε τον εαυτό σου

20 Ιουνίου 2015

Ετοίμασε τον εαυτό σου

Φωτο:believerschurchleander.com

Φωτο:believerschurchleander.com

(Αγίου Ισαάκ του Σύρου )

 

Όταν θελήσεις να κάνεις αρχή καλής εργασίας, πρώτα ετοίμασε τον εαυτό σου για τους πειρασμούς που πρό­κειται να σου έρθουν. Γιατί ο εχθρός, όταν δει κάποιον ότι άρχισε με θερμή πίστη έναν θεάρεστο τρόπο ζωής, συνηθίζει να τον υποδέχεται με διάφορους φοβερούς πειρασμούς, ώστε από αυτούς να δειλιάσει ο άνθρωπος και να παρατήσει την καλή του απόφαση. Ο Θεός όμως επιτρέπει να αντιμετωπίσεις πειρασμούς, για να χτυπήσεις με επιμονή την πόρτα του και να φυτευτεί η θύμη­σή του στον νου σου από τον φόβο των θλίψεων και να πας κοντά του με τις προσευχές και να αγιαστεί η καρδιά σου με την αδιάκοπη θύμησή του. Και όταν τον παρακαλείς, θα σε ακούσει, και θα μάθεις ότι ο Θεός είναι αυτός που σε λυτρώνει, και θα αποκτήσεις αίσθηση αυτού που σε έπλασε και σε ενισχύει και σε φυλάει. Γιατί η σκέπη και η πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σε όλους τους ανθρώπους, δεν την βλέπουν όμως, παρά μόνο όσοι καθάρισαν τον εαυτό τους από την αμαρτία και έχουν τον νου τους στραμμένο πάντοτε στον Θεό.

Προπαντός όμως η βοήθεια και η πρόνοια του Θεού φανερώνεται σε αυτούς όταν μπουν σε μεγάλη δοκιμασία για χάρη της αλήθειας· γιατί τότε την αισθάνονται πολύ καθαρά με την αίσθηση του νου τους. Μερικοί μάλιστα την είδαν και με τα σωματικά μάτια, ανάλογα με τις δοκιμασίες τους, και διαπίστωσαν τη συμπαράστασή της, και από αυτό παρακινήθηκαν να φανούν ανδρείοι. Αυτό το βλέπουμε στον Ιακώβ, στον Ιησού του Ναυή, στους τρεις Παίδες, στον απόστολο Πέτρο και στους άλλους αγίους που άθλησαν για τον Χριστό.

Σε αυτούς η βοήθεια και η πρόνοια του Θεού φαινόταν ορατή, με ανθρώπινη μορφή, δίνοντάς τους θάρρος και δυναμώνοντάς τους στον αγώνα για την ευσέβεια. Αλλά και στους πατέρες που μετέτρεψαν σε κατοικημένη περιοχή την έρημο και έδιωξαν από αυτήν τους δαίμονες και την έκαναν κατοικία αγγέλων, συχνά πήγαιναν οι άγιοι άγγελοι και τους συμπαραστέκονταν με κάθε τρόπο και τους βοηθούσαν σε όλα και τους ενδυνάμωναν και τους λύτρωναν από τους πειρασμούς που προξενούσαν σε αυτούς οι δαίμονες με την αγριότητά τους.

Και μέχρι σήμερα όμως η βοήθεια του Θεού δεν απομακρύνεται από τους ανθρώπους που έδωσαν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στην ευα­ρέστησή του, αλλά βρίσκεται κοντά σε όλους όσοι τον επικαλούνται.

 

(Ευεργετινός, τ. Α΄, εκδ. Το περιβόλι της Παναγίας, 2001, σ. 278-279)