Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ό σκοπός της νηστείας είναι….( Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης )

31 Ιουλίου 2015

Ό σκοπός της νηστείας είναι….( Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης )

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Ό σκοπός της νηστείας είναι να καθαρθεί ό άνθρωπος από την παχύτητα των παθών, ώστε ό νους να λεπτυνθεί και να γίνη επιτήδειος για την πνευματική εργασία.
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

 

Πηγή: dakriametanoias.blogspot.ca