Άγιον Όρος

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος (φώτο)

3 Νοεμβρίου 2015

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος (φώτο)

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος01

Μὲ λαμπρότητα καὶ παρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τῆς Ἱ. Ἐπιστασίας, τοῦ Πολ. Διοικητοῦ ὡς ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως καὶ λοιπῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἑορτάσθη ἡ Ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὑπὸ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ δοξολογία εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Πρωτάτου, ὅπου καθηγητῆς τῆς Ἀθωνιάδος ὡμίλησε ἐπικαίρως καὶ στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἱ. Κοινότητος.

Ἡ Ἱ. Ἐπιστασία ἐδεξιώθη τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς τοῦ τόπου.

 

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος02

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος03

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος04

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος05

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος06

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος07

Εορτή 28ης Οκτωβρίου στο Άγιον Όρος08

Πηγή: romfea.gr