Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

2 Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανθρωπιστικής Δημοσιογραφίας, ειδικά για την Πεμπτουσία

26 Ιανουαρίου 2016

2 Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανθρωπιστικής Δημοσιογραφίας, ειδικά για την Πεμπτουσία

eciypotr ____Ε u r o p e a n   C o m m u n i c a t i o n   I n s t i t u t e______   

A Public Entities Synergy  for Higher Education and Research by  Donau Universitat Krems – Athena Research Center -The Botsis Foundation

Jan 10,  2016                                                                                Αναφ: (Ref No) 201601021-001_

Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσιογραφίας/Τεχνολογίας «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ» με Εστίαση σε θέματα Ανθρωπιστικής Επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας www.eci.edu.gr δημοσιοποιεί την διαθεσιμότητα χορηγίας προς την Διαδικτυακή Έκδοση Πολιτισμού Επιστημών και Θρησκείας ‘ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ’ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επικοινωνίας. (www.pemptousia.gr)

Η Xορηγία δίδεται για την παροχή υποτροφίας (ύψους 50% του κόστους σπουδών) σε δύο υποψήφιους για σπουδές στο ΠΜΣ “Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες” (“Quality Journalism and New Technologies, Master of Arts), τίτλος διαπιστευμένος ως ‘Ισότιμος’ από τον ΔΟΑΤΑΠ.

eciypotr3

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (Εuropean Communication InstituteECI) συναποτελείται από τους παρακάτω Δημόσιους και Κοινωφελείς Ευρωπαϊκούς φορείς: DUK (Donau UniversitatKrems), Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, Εργαστήριο  Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ, και την συμμετοχή / υποστήριξη της Ένωσης Ευρωπαίων Εκδοτών Διαδικτύου.

H υποτροφία αφορά την διετία σπουδών  Ιαν 2016 – Δεκ 2017. Τα μαθήματα εκκινούν (Ελλάδα) 11/2/2016.Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ενεργούς επαγγελματίες Δημοσιογράφους/στελέχη Επικοινωνίας, και διεξάγεται σε εντατικές περιόδους στις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία. Η υποτροφία καλύπτει το 50% του κόστους σπουδών (50% των 9.150 ευρώ) και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής για δύο περιόδους στο campus στην Βιέννη. Ο υπότροφος καλείται να καλύψει το εναπομείναν ποσόν εντός έτους. Επίσης καλείται να συσχετίσει το αντικείμενο της Διπλωματικής του Εργασίας με Θέματα Ανθρωπιστικής Δημοσιογραφίας, υπό την συν-εποπτεία της Διαδικτυακής Έκδοσης «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», υποβάλλοντας έκθεση προόδου στο πέρας του πρώτου χρόνου και την τελική εργασία όχι αργότερα από την πάροδο 30 μηνών από την εκκίνηση των σπουδών.

O ιδανικός υποψήφιος έχει πρώτο πτυχίο σε ανθρωπιστικές σπουδές / κοινωνικές επιστήμες και πιθανή εστίαση σε ΜΜΕ. (Bάσει της Σύμβασης της Bologna, μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αντιστοίχιση του πρώτου πτυχίου με μεταδευτεροβάθμιες σπουδές και πολύ καλή θητεία σε συναφή θέση ευθύνης, βάσει συστατικών και επιτεύξεων του υποψηφίου). Μιλάει καλά Αγγλικά και έχει καριέρα σε εξέλιξη. Θα πρέπει να στείλει για την πρώτη φάση επιλογής βιογραφικό σημείωμα το συντομότερο, στην διευθυνση [email protected]. Στο μήνυμά του πρέπει να αναφέρει το ενδιαφέρον του για «Υποτροφία ‘Πεμπτουσία’».