Ρήματα ζωής

Για να φοβηθεί

16 Ιουνίου 2016

Για να φοβηθεί

20160616-2
Όταν θελήσεις να κάνεις αρχή καλής εργασίας, πρώτα ετοίμασε τον εαυτόν σου προς τους πειρασμούς που πρόκειται να έλθουν ….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr