Ρήματα ζωής

Προκάλεσε σχίσμα

30 Ιουνίου 2016

Προκάλεσε σχίσμα

20160630-2
Η ανθρωπότητα ήταν ενωμένη, αλλά η αμαρτία προκάλεσε σχίσμα ανάμεσά μας και τώρα δεν έχουμε ενότητα. Αυτός είναι ο λόγος της ….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr