Ρήματα ζωής

Αλλά πώς πεθαίνουν;

14 Σεπτεμβρίου 2016

Αλλά πώς πεθαίνουν;

20160914-2

Δεν ξέρομε την ημέρα, ουδέ και την ώρα. Γι’ αυτό, επειδή είμαστε προσωρινοί άνθρωποι, ας φροντίζουμε για την ψυχή μας, που είναι πράγμα αθάνατο. Πεθαίνουν οι άνθρωποι, αλλά πώς πεθαίνουν; Πεθαίνομε, ….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr