Ρήματα ζωής

Βγαίνουμε από τα όρια

27 Σεπτεμβρίου 2016

Βγαίνουμε από τα όρια

20160927-2Στη λογική μας σκέψη υπάρχει μία ανυπέρβλητη ατέλεια: Εκείνα τα επιχειρήματα που κατέχουμε ή εκείνες οι αρχές, με βάση τις οποίες βγαίνουν τα συμπεράσματα, ποτέ δεν αποδεικνύονται στην πράξη ….

Διαβάστε την συνἐχεια: pemptousia.gr