Οι δυνάμεις της ψυχής

20170106-1Σύμφωνα με τη διδασκαλία των θεοφόρων Πατέρων μας οι δυνάμεις της ψυχής είναι τέσσερις. Φρόνηση, σωφροσύνη, ανδρεία και ….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr