Πολυμέσα - Multimedia

Μοναδικό βίντεο της Πάτμου από ψηλά

24 Ιανουαρίου 2017

Μοναδικό βίντεο της Πάτμου από ψηλά

To νησί της Αποκάλυψης του Ιωάννη, η Πάτμος σε ένα μοναδικό 4Κ βίντεο.
Βίντεο: Bασίλης Κωστούλας
Μουσική: “Ουράνια Λειτουργία” (Μελοποιημένοι στίχοι της Αποκάλυψης από τον Κωνσταντίνο Γούση)

The island of Revelation, Patmos in a unique 4K video.
Video: Vassilis Kostoulas
Music: “Celestial Liturgy” (verses of Revelation set to music by Constantine Gousis)