Πεμπτουσία

Η πατερική αναθεμελίωσις της αριστοτελικής φιλοσοφίας (B’ μέρος) (Λάμπρος Σιάσος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

4 Φεβρουαρίου 2017