20170204-1

Πόσο, μα πόσο γλυκύς είναι ο Ιησούς! Όλος χαρά, όλος αγάπη, όλος ειρήνη, όλος γαλήνη, όλος ….

Διαβάστε την συνέχεια: pemptousia.gr