Πεμπτουσία

Δοξολογία Μπαλασίου ιερέως-Ήχος Βαρύς (μουσικό κείμενο)

10 Φεβρουαρίου 2017

balasios1

Για το μουσικό κείμενο βλέπε εδώ