Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Θεραπεία δίνει ελπίδες σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

13 Φεβρουαρίου 2017

7e1337d528af45d4a9353be33bb37084Ευχάριστα είναι τα νέα για τους ασθενείς μεμε στεφανιαία νόσο ή περιφερική αρτηριακή νόσο: όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης (φάσης III) COMPASS, η ριβαροξαμπάνη κατάφερε να αποδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν δηλαδή την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της μελέτης,υπεροχή στην αποτελεσματικότητα για την πρόληψη σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιακών συμβάντων– συμπεριλαμβανομένου τουκαρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου– στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Η μελέτη COMPASS, η μεγαλύτερη κλινική μελέτη της ριβαροξαμπάνης μέχρι σήμερα, πραγματοποιείται σε «παρθένο έδαφος» για τα νεότερα αντιπηκτικά.Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Bayer και της συνεργαζόμενη εταιρία Janssen Research & Development, πρόκεται για την πρώτη μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ενός νεότερου αντιπηκτικού σε ασθενείς με στεφανιαία ή περιφερική αρτηριακή νόσο, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανατηφόρων ή σοβαρών εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Μετά από τα επιτυχημένα αποτελέσματα και την επιβεβαίωση του προφίλ ασφάλειας και της ανωτερότητας της ριβαροξαμπάνης, η ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων συνέστησε τη διακοπή της μελέτης νωρίτερα, ενώ αποφασίστηκε η συνέχιση της μελέτης σε ανοικτή φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιείται παρατήρηση των συμπτωμάτων των ασθενών μέχρι την τυπική ολοκλήρωση της μελέτης.

Η πλήρης ανάλυση των δεδομένων από αυτή τη μελέτη αναμένεται να παρουσιαστεί σε κάποιο από τα προσεχή ιατρικά συνέδρια εντός του 2017.

Πηγή capital.gr