Πεμπτουσία

Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των χειρογράφων Καινής Διαθήκης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

20 Μαρτίου 2017