Πεμπτουσία

«Νύν αι δυνάμεις», ήχος πλ. β΄ (Γέρ. Ιάκωβος Αγιορείτης)

6 Απριλίου 2017