Ρήματα ζωής

Αναγκαία η ταπείνωση (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)

17 Ιουλίου 2017

Η ταπείνωση είναι τόσο αναγκαία, όσο και το βάπτισμα.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης