Πεμπτουσία

«Σήμερα οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μεγάλοι ευεργέτες της πατρίδας» (Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος)

17 Ιουλίου 2017