Πεμπτουσία

Ο Ιωάννης Φουντούλης ως επιστήμων και πιστός χριστιανός (Πρωτοπρ. Γεώργιος Εμμ. Μαρνέλλος, Ομότιμος Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου)

18 Ιουλίου 2017