Πεμπτουσία

Το εκδοτικό έργο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών επί της Διευθύνσεως του Ιωάννου Φουντούλη (Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

12 Αυγούστου 2017