Ρήματα ζωής

Ουδέποτε θα παύσουν να πολεμούν (Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009))

17 Αυγούστου 2017

Χρειάζεται πολλή προσοχή στη συγκράτηση του δεσμού της συζυγίας. Να μη λαμβάνονται υπ’ όψιν τα σκάνδαλα, από τα οποία πηγάζουν οι παρεξηγήσεις. Συνιστούμε, ειδικά στον άνδρα, ως την κεφαλή, να μην προδίδει την αγάπη και το σύνδεσμο με τη σύζυγό του, γιατί ο διάβολος και τα όργανά του ουδέποτε θα παύσουν να πολεμούν για να πληγώσουν τη ρίζα της ζωής.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός