Ρήματα ζωής

Ας την αναγκάσει (Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

1 Σεπτεμβρίου 2017

Αν η σάρκα προσελκύει κάτι από την κακία, και αν ακόμη το χωματένιο σώμα παρασύρει τον νου προς τα κάτω, ενώ προχωρεί προς τα επάνω, ή τουλάχιστον έχει δημιουργηθεί για να πορεύεται προς τα επάνω, όμως η θεία εικόνα ας απομακρύνει πάλι την λάσπη και ας αναγκάσει την σάρκα που είναι υποταγμένη στον ίδιο ζυγό να στραφεί προς τα επάνω.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος