Πεμπτουσία

Η εγκύκλιος επιστολή «Απόστολοι των Σλάβων» του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ (Φώτιος Ιωαννίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

2 Σεπτεμβρίου 2017