Πεμπτουσία

Οι ανθρωπολογικές και εκκλησιολογικές συνέπειες του πολέμου στις σύγχρονες εκκλησίες

2 Σεπτεμβρίου 2017