Ρήματα ζωής

Με βουρκωμένα τα μάτια (Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας († 1982))

3 Σεπτεμβρίου 2017

Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται πάντα με βουρκωμένα τα μάτια του μπροστά στα αγαθά που του προσφέρει ο Θεός, και πάντοτε να Τον ευχαριστεί.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας