Γέρ. Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΣυναξαριακές Μορφές

Μεγαλυνάριο στον Τίμιο Σταυρό (Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)

13 Σεπτεμβρίου 2017

Εν τω Σταυρώ Ιησού μου ειργάσω την σωτηρίαν, τη ζωηφόρω ταφή Σου εδωρήσω μοι αφθαρσίαν

και τη ενδόξω Σου Αναστάσει την θείαν υιοθεσίαν.