Πεμπτουσία

Η Πεμπτουσία ιδρύει Σχολή Εκκλησιαστικής & Παραδοσιακής Μουσικής

15 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, θέλοντας να συμβάλει στην προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού, ιδρύει Σχολή Μουσικής ―με πρόθεση έναρξης τον Οκτώβριο― με δύο κατευθύνσεις: εκκλησιαστική και παραδοσιακή με τίτλο: ΟΚΤΩΗΧΟΣ.

Στην κατεύθυνση της εκκλησιαστικής μουσικής πέραν των μαθημάτων των τάξεων με βάση την ύλη του Υπουργείου Πολιτισμού (δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής) θα λειτουργήσουν και τμήματα χορωδίας, παιδικού χορού και τμήμα ενηλίκων με επιλεγμένο ρεπερτόριο εκκλησιαστικών ύμνων.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται σε ιερούς ναούς ακολουθίες με έμφαση στο τυπικό και τα ψαλλόμενα μέλη.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας και προαγωγής της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο της βυζαντινής μουσικής παράδοσης θα λειτουργήσει μεταπτυχιακό τμήμα με ειδίκευση στην ψαλτική.

Για ευρύτερη διάδοση της ελληνικής μουσικής παράδοσης πρόκειται να λειτουργήσουν παραρτήματα στο εξωτερικό (Ρουμανία, Σερβία, Αγγλία και αλλού), τα οποία θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και με τη μητρική Σχολή, αξιοποιώντας τα οφέλη της διαδικτυακής επικοινωνίας. Ως επιστέγασμα της στενής αυτής σχέσης παραρτημάτων και μητρικής σχολής θα λειτουργεί θερινό σχολείο, στο οποίο θα επαναλαμβάνονται επιλεγμένα τμήματα του προγράμματος.

Η κατεύθυνση της παραδοσιακής μουσικής θα περιλαμβάνει τάξεις θεωρίας, τραγουδιού, οργάνων, χορωδίας ενηλίκων, παιδικής χορωδίας όπως και ειδικά τμήματα μαθητικών συνόλων, ορχήστρας και παραδοσιακών χορών.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνονται εκπαιδευτικού χαρακτήρα συναυλίες για μαθητές σχολείων, μουσικών σχολείων και άλλους αποδέκτες σε επιλεγμένους χώρους.

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για φοίτηση ΑΜΕΑ, πολυτέκνων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Υποτροφίες θα χορηγούνται μετά από αξιολόγηση της Διεύθυνσης Σπουδών. Δίδακτρα προσιτά.

Υπεύθυνος κατεύθυνσης εκκλησιαστικής μουσικής: Γεώργιος Κωνσταντίνου, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Υπεύθυνος κατεύθυνσης παραδοσιακής μουσικής: Χρίστος Τσιαμούλης, μουσικοσυνθέτης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2017 στην διεύθυνση [email protected]