Ρήματα ζωής

Να κάνεις τα πάντα (Άγιος Ανδρόνικος της Μονής Γκλινσκ)

16 Σεπτεμβρίου 2017

Τίποτε να μην κάνεις σύμφωνα με το θέλημά σου, αλλά σε κάθε τόπο να αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού και γι’ αυτό να κάνεις τα πάντα σαν να βρίσκεσαι ενώπιον του Θεού και όχι ενώπιον των ανθρώπων.

Άγιος Ανδρόνικος της Μονής Γκλινσκ