Ρήματα ζωής

Τα μεγαλύτερα χαρίσματα (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

16 Σεπτεμβρίου 2017

Η πίστη και η χρήση του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας μας χαρίζουν τα μεγαλύτερα χαρίσματα, ανακαινίζοντάς μας.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος