Ρήματα ζωής

Ας πηγαίνουν στον βυθό (Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου († 2014))

24 Σεπτεμβρίου 2017

Συνήθως οι άνθρωποι όταν αισθάνονται ολίγοι δεν αναπαύονται, θέλουν να πηγαίνουν με τους πολλούς κι ας πηγαίνουν οι πολλοί στον βυθό.

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης