Ρήματα ζωής

Τότε χάνεται (Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής)

11 Οκτωβρίου 2017

Αν απαλλαγεί ο νους από κάθε ελπίδα αυτού του κόσμου, αυτό είναι το σημείο ότι πέθανε μέσα σου η αμαρτία. Αν μείνει ελεύθερος από τα κοσμικά πράγματα, τότε εκείνη η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, χάνεται. Τότε βρίσκεται σε καινούργια ζωή και σκέφτεται καινούργια πράγματα, θεϊκά και άφθαρτα.

Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής