Ρήματα ζωής

Ο τρόπος (Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009))

19 Οκτωβρίου 2017

Η παράβαση της εντολής, που θεωρείται άρνηση, προκάλεσε την πτώση, την συντριβή και τον θάνατο. Τώρα και σε μας ο τρόπος της επιστροφής είναι η πρακτική ομολογία.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός